Allan Gravesen (f. 1953)
Speciallæge i almen medicin

 Jeg har tidligere arbejdet som alment praktiserende læge i ca. 15 år i Korsør.

 Jeg interesserer mig primært for muskel- og skeletlidelser, men også bredt indenfor det almenmedicinske felt.

 Har i 3 år været læge på Gigtsanatoriet i Skælskør.

 I samme periode været IT-konsulent for praktiserende læger og speciallæger i det tidligere Vestsjællands Amt.

 Jeg ser motion og egenomsorg som en vigtig del for patienten. Både i det at være rask og syg.

 Jeg er diplomlæge i Muskuloskeletal Medicin.

 Følger Lægeforeningens anbefalinger om minimum 50 timers årlig efterudannelse.


Overenskomst med sygesikringen: Ja

Telefontid: Mandag-fredag: 8-9 på tlf. 70 25 58 85

Medlem af

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin
Dansk Selskab for Almen Medicin
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk Medicinsk Selskab

 

Anette Gravesen

Konsultationssygeplejerske

Anette er uddannet sygeplejerske 1983.

Anette har mange års erfaring som konsultationssygeplejerske.
Hun har erfaring med udredning og opfølgning af både   astma og KOL.
  

Anette er uddannet rygestopinstruktør og har både erfaring med gruppe og individuel rygestopvejledning.

Livstilssamtaler, kontrolkonsultationer med diabetespatienter og patienter med forhøjet blodtryk er også opgaver Anette tager sig af.

 Men selvfølgelig tager hun sig også af de mere almindelige sygeplejeopgaver som at skifte sårforbindinger, fjerne sting, vaccinere, lave EKG og lungefunktionsundersøgelse.

 Anette har deltaget i efteruddannelse og kurser, så hun er kvalificeret til at varetage alle disse forskellige opgaver.

 Anette har telefontid for receptfornyelse og tidsbestilling dagligt fra kl 10 - 12 på tlf. 70 25 58 85.