VANEDANNENDE MEDICIN

 

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af afhængighedsskabende medicin KUN kan foregå ved en konsultation.

Vi har tidligere ved enkelte patienter tilladt elektronisk eller telefonisk fornyelse, men i henhold til Sundhedsstyrelsens indskærpelse, er dette ikke længere muligt. Således kan vi ikke længere forny sovemedicin, ADHD-, beroligende- og stærk smertestillende medicin over hverken telefon eller via hjemmesiden.

Står nogle af nedenstående præparater på din medicinliste, så vil vi anbefale, at der bookes en konsultation i klinikken. Der vil vi lægge en plan for behandling og medicinudskrivelse og der aftales næste fremmødetid i klinikken.

Undtaget fra ovenstående, er kun patienter, som er meget gangbesværet/sengeliggende eller får medicin udleveret af hjemmeplejen.

Der vil som udgangspunkt højst blive udskrevet tabletter til 1 måneds forbrug ad gangen og kun ved fremmøde i konsultationen.

Vi tilbyder hjælp til nedtrapning af den afhængighedsskabende medicin.

En gang om året skal alle patienter, som får vanedannende medicin, til samtale om medicinen, hvor der lægges en fremadrettet plan – og hvis muligt – laves der en plan for nedtrapning/udtrapning.

– Morfin og morfinlignende midler:Tramadol, Morfin, Contalgin, Oxynorm, Fentanyl, Temgesic, Norspan og Metadon.

– Beroligende midler og sovemidler, herunder særligt benzodiazepiner: Oxapax, Alprozolam, Diazepam, Lorazepam, Zolpidem og Zopiclone.

– Lægemidler med centralstimulerende virkning: Concerta, Medikinet, Motiron, Ritalin