UNDERSØGELSER OG BEHANDLINGER PRIVATE PATIENTER

Konsultationer  
1. konsultation 250,00
   
Attester  
Kørekortattest 450,00 
   
Vacciner  
1. konsultaiton 250,00
2. og senere konsultaiton 150,00
Influenzavaccination incl. vaccine 150,00
Sygesikringen betaler influenxavaccination til tilmeldte patienter på 65 år og derover. Gratis